KÖRLEDARE

Körsång har i många studier bevisat ge en hälsopositiv inverkan på oss människor och jag som körledare lägger stor vikt vid att förmedla positiv energi och glädje till mina kördeltagare. Oavsett vilket nivå kören sjunger på.

I Örnsköldsvik har jag under många år varit ledare och dirigent för flera olika körer som sjungit i olika genrer, så som flertalet pensionärskörer, Västansjö Manskör, popkören Joyvoice och projektkörer vid olika tillfällen.